Okrasné záhrady

 • sadové a krajinkárske úpravy, záhrady, parky
 • vodné prvky v záhrade a krajine – jazierka, rybníky, nádrže, potôčiky, kaskády, vodopády, fontány
 • prírodné jazierka na kúpanie – ekologické bazény
 • vegetačné strechy, ozeleňovanie fasád
 • skalky, vresoviská
 • záhradné stavby – spevnené plochy, altánky, pergoly, lavičky, mostíky,...
 • zavlažovacie systémy
 • záhradné osvetlenie
 • vodné prvky v interiéry
 • údržba hotových realizácií
 • služby v ochrane rastlín
 • poradenstvo, diagnostikovanie, expertízy, metodické pokyny....

Banská Bystrica

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica 2

Historický park

Krupina

Krupina 2

Malé výsadby

Veľký Krtíš

Zvolen

Zvolen 2

Zvolen 3

Zvolenská Slatina